Ako sa stať členom prekladateľského tímu GNOME do slovenčiny

Členom tímu sa môže stať každý, kto chce pomôcť s prekladom a má pomerne dobré znalosti slovenčiny. Každý nový člen začína ako Prekladateľ.

Pozor! Aby nevznikol chaos, je nutné všade používať len jednu svoju adresu elektronickej pošty!

čo je potrebné urobiť?

Čo je doporučené urobiť?

  • prihlásiť sa do poštového zoznamu <gnome-sk-list AT gnome DOT org> na http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list - do tohto zoznamu koordinátor tohto tímu posiela dôležité oznamy

  • vytvoriť si účet na https://bugzilla.gnome.org/ - pomocou systému bugzilla je možné komunikovať s vývojármi prekladaného programu (napríklad požiadať aby zohľadnili to, že v slovenčine máme tri rody)

  • prihlásiť sa do poštového zoznamu <gnome-i18n AT gnome DOT org> na http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n - v tejto mailovej konferencii sa dozviete dôležité oznamy od vývojárov programov, ktoré sa týkajú prekladania

  • prihlásiť sa do poštového zoznamu <sk-i18n AT lists DOT linux DOT sk> na https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/sk-i18n - v tejto mailovej konferencii môžete komunikovať s prekladateľmi iných tímov ako Gnome

Nasledujúcim krokom by malo byť oboznámenie sa s organizáciou prekladateľského tímu (hlavne s časťou Organizácia a stav prekladu).


CategoryGnomeI18n

SlovakTranslation/NewMember (last edited 2012-12-14 10:27:57 by etkinator)