Členenie tímu a používané nástroje

Jednotliví členovia tímu môžu mať pridelené rôzne právomoci:

Právomoc

Popis

Prekladateľ (Translator)

prekladá jemu pridelený modul

Kontrolór (Reviewer)

kontroluje preklad po Prekladateľovi

Začleňovateľ (Committer)

začleňuje preložený modul do zdrojových kódov GNOME

Koordinátor (Coordinator)

organizuje a zastupuje prekladateľský tím

Pritom platí, že právomoci sú kumulatívne, t.j. napríklad Začleňovateľ je zároveň aj Kontrolórom a Prekladateľom.

Zoznam právomocí pridelených jednotlivým členom tímu je na http://l10n.gnome.org/teams/sk.

Nástroje

Práca tímu je organizovaná pomocou nástroja Damned Lies na adrese http://l10n.gnome.org/.

Na komunikáciu tím používa poštový zoznam <gnome-sk-list AT gnome DOT org>. Komunikačným jazykom je slovenčina, prípadne čeština alebo angličtina.

Bugzilla

Pokiaľ nie je z PO súboru zjavné, ako sa má daná správa preložiť, treba si vždy vyžiadať asistenciu od vývojárov, t.j. aby pridali komentár, alebo uviedli kontext. To nie je otravovanie, ale vývoj a zvyšovanie kvality.

Tak isto to robia ostatné tímy a preto vidíme aj komentáre, ktoré sme si sami nevyžiadali. Tak ako oni ušetrili nejakú prácu nám, šetríme aj my prácu iným tým, že si komentáre vyžiadame.


CategoryGnomeI18n

SlovakTranslation/TeamOrganization (last edited 2012-12-14 10:34:35 by etkinator)