Návod pre nového člena tímu

 1. Prihláste sa do systému Damned Lies na adrese http://l10n.gnome.org/login/

 2. Choďte na stránku s prehľadom vydaní alebo na stránku so všetkými modulmi a tam si vyberte modul, ktorý by ste chceli prekladať. Ak si neviete vybrať, vhodné je zvoliť si taký modul, ktorý:

  • je už čiastočne preložený (jeho indikátor je iba z časti zelený)
  • dlhšiu dobu ho nikto neprekladal (buď nemá žiadny stav, alebo má stav "Na kontrolu" a dátump poslednej akcie je starý).
 3. Ak má modul viacero vetiev vojdite najskôr do vetvy "master" (iné vetvy prekladáme iba keď sa blíži nové vydanie gnome)(viď Návod na prácu so systémom Damned Lies)

 4. Ak na otvorenej stránke nie je žiadny komentár, ktorý by oznamoval, že si modul nie je možné rezerovať, zarezervujte si ho vybratím akcie Rezervovať na preklad a zaškrtnite pole "Poslať oznam do mailovej konferencie"

 5. Ak modul prekladal niekto pred vami stiahnite si posledný súbor s príponou .merged.po v opačnom prípade si v časti Stav stiahnite súbor s príponou .po kliknutím na ikonu Stiahnuť PO súbor
 6. Súbor si uložte do počítača a môžete ho otvoriť pomocou obľúbeného textového editora (viď Nástroje na preklad)

 7. Pri preklade používajte Pomôcky pre preklad a kontrolu najmä slovník nášho prekladateľského tímu a stránku OpenTran

 8. Ak aktualizujete modul, ktorý pred vami už niekto prekladal, nasjkôr si prečítajte to, čo je už preložené a pozrite sa, ako sú preložené jednotlivé pojmy.

 9. Ak si nie ste istý prekladom niektorého reťazca, prediskutujte problémový reťazec v mailovej diskusnej skupine <gnome-sk-list AT gnome DOT org>.

 10. Preklad testujte priebežne a to tak, že premenujete vygenerovaný .mo súbor (viď Preklad .po na .mo) na súbor NAZOV-MODULU.mo (napr.: gnome-hello.mo) a nahráte ho do priečinka /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES alebo do priečinka /usr/share/locale-langpack/sk/LC_MESSAGES (aby sa to podarilo je potrebné to urobiť ako root) a potom opätovne otvoriť program Poznámka: keďže prekladáte reťazce pre nasledujúce vydanie programu, v súčasnej verzii programu niektoré reťazce nemusia byť viditeľné – návod na inštaláciu novej verzie modulu sa nachádza v časti Návod na otestovanie prekladu

 11. Veľkú pomoc pri určení správneho prekladu vám poskytne aj zdrojový súbor. Zdrojové súbory Gnome sú veľmi dobre čitateľné, takže sa ich naučíte veľmi rýchlo čítať. Rozhodne sa toho nebojte – je to veľmi jednoduché. Viac sa dozviete na stránke Kontrola a preklad podľa zdrojového kódu.

 12. Ak si myslíte, že kontrolór bude mať problém s pochopením kontextu prekladu, môžete mu nechať v preklade poznámku, ktorú označíte svojimi iniciálmi (viď Komentáre prekladateľov).

 13. Po dokončení prekladu skontrolujte hlavičku súboru (viď Hlavička .po súboru) a opravte prípadné chyby (viď Kontrola .po súboru)

 14. Vráťte sa na stránku s akciami modulu, ktorý ste prekladali http://l10n.gnome.org/vertimus/NÁZOV-MODULU/master/po/sk

 15. V časti Nová akcia skontrolujte či je v rozbaľovacom poli nastavená možnosť Odoslať nový preklad, napíšte komentár k prekladu, priložte preložený súbor s koncovkou .po a kliknutím na tlačidlo Odoslať odošlite preložený súbor (viď Odoslanie súboru s prekladom).

  • Tu sa vaša práca na preklade ešte ani zďaleka nekončí. Preklad následne bude kontrolovaný. Kontrolór do modulu napíše svoje pripomienky a môže vám ho vrátiť na opravu. Oznam o vykonanej korektúre príde do mailovej konferencie, preto sa do nej nezabudnite prihlásiť.

SlovakTranslation/NavodPreNovehoClena (last edited 2012-12-14 10:29:33 by etkinator)