Návod na testovanie prekladu

Kvôli otestovaniu prekladu je dobré mať k dispozícii verziu programu, ktorú práve prekladáte. Náš tím prekladá aktuálnu vývojovú verziu programu (tzv. master). Pretože v distribúciách sa zvyčajne dodáva stabilná, staršia verzia, stiahneme si zdrojový kód modulu z vetvy master, preložíme ho do binárnej podoby a preklad v nej otestujeme. Postup ako sa to robí si ukážeme na konkrétnom príklade – na module soud-juicer.

Poznámka: Preklad do binárnej podoby budeme robiť v systéme Ubuntu (v ostatných systémoch sa postup môže líšiť).

Stiahnutie modulu zo systému Git

Zdrojové kódy modulov GNOME sú uložené v systéme na správu verzií s názvom Git.

  1. Najskôr je potrebné nainštalovať nástroje na prácu so systémom Git

 sudo apt-get install git-core
  1. Potom prejdeme na stránku s modulom bude mať takýto tvar http://l10n.gnome.org/module/nazov-modulu/ – v našom prípade to bude http://l10n.gnome.org/module/sound-juicer/

  2. Vedľa označenia vetvy "master" klikneme na odkaz "Prehliadať repozitár" – v našom prípade nás odkaz prenesie na adresu http://git.gnome.org/browse/sound-juicer/

  3. V spodnej časti nájdeme git adresu – v našom prípade to bude git://git.gnome.org/sound-juicer
  4. Otvoríme terminál
  5. zadáme git clone git://adresa – v našom prípade to bude

 git clone git://git.gnome.org/sound-juicer

Preklad a inštalácia modulu

Najskôr je potrebné nainštalovať závislosti potrebné na zostavenie – hlavičkové súbory knižníc, ktoré modul používa. V Ubuntu sa nachádzajú v balíkoch s podobným názvom ako názov binárneho balíka s pridanou príponou -dev (napr. knižnica libgtk2.0-0 má hlavičkové súbory v balíku libgtk2.0-dev).

Ubuntu ponúka elegantný príkaz, ktorým sa zvyčajne dajú nainštalovať potrebné závislosti:

 sudo apt-get build-dep nazov-modulu

v našom prípade

 sudo apt-get build-dep sound-juicer

Vojdeme do adresára so stiahnutým zdrojovým kódom – v našom prípade

 cd sound-juicer

Teraz je potrebné spustiť skript autogen.sh, ktorý vygeneruje a spustí konfiguračný skript pre váš systém. Tento skript je možné použiť spolu s voľbou --prefix, v ktorej môžete nastaviť, kam chcete modul nainštalovať. Je to vhodné preto, aby ste si nenainštalovali vývojovú verziu programu tam, kde by bola v konflikte so súbormi z balíka distribúcie (stabilná verzia rovnakého modulu). Odporúčame použiť cestu /usr/local/nazov-modulu v našom prípade teda spustíme

 ./autogen.sh --prefix=/usr/local/sound-juicer 

Po spustení treba sledovať výpisy. Môže sa stať, že modulu nebude postačovať ani vývojové verzie balíkov a vyžiada si ešte novšiu verziu z GNOME CVS.

Ak konfigurácia prebehne bez chybových hlásení preložíme modul príkazom:

 make 

Pred samotnou inštaláciou je potrebné ešte vytvoriť priečinok do ktorého budeme inštalovať a nastaviť mu práva, aby doňho mohol príkaz "make install" zostavený modul skopírovať. V našom prípade

 sudo mkdir /usr/local/sound-juicer 
 sudo chown jozo:jozo /usr/local/sound-juicer 

Inštaláciu preloženého modulu spustíme príkazom:

 make install 

Keďže sme modul inštalovali do iného adresára ako sa zvyčajne inštalujú ostatné moduly je potrebné pred spustením do daného priečinka vojsť, v ňom vojsť do priečinka bin a tam spustiť modul alebo vypísať rovno celú cestu k spustiteľnému súboru

 /usr/local/sound-juicer/bin/sound-juicer

Vytvorenie binárnej podoby prekladu

Teraz stačí náš preklad v .po súbore preložiť do binárnej podoby (.mo súboru) príkazom msgfmt. Parametre -cv zabezpečia syntaktickú kontrolu .po súboru. Parameter -o určuje, kam sa výstupný .mo súbor zapíše – uložíme ho do adresára LC_MESSAGES modulu, ktorý sme preložili.

 msgfmt -cv sound-juicer.master.sk.po -o /usr/local/sound-juicer/share/locale/sk/LC_MESSAGES/sound-juicer.mo 

SlovakTranslation/TestovaniePrekladu (last edited 2012-10-24 11:53:44 by etkinator)