Γνωριμία με το Lokalize

Επίσημη ιστοσελίδα http://www.kde.org/applications/development/lokalize/

Το Lokalize είναι το προεπιλεγμένο εργαλείο μετάφρασης του KDE.Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλες μεταφράσεις, όπως του GNOME!

Eγκατάσταση

Σε Ubuntu

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Lokalize είτε από το Ubuntu Software Center, είτε δίνοντας στο Τερματικό την εντολή:

sudo apt-get install lokalize

Σε Fedora

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Lokalize είτε από τον διαχειριστή πακέτων, είτε δίνοντας στο Τερματικό την εντολή:

sudo yum install lokalize

Σε openSUSE

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Lokalize είτε από το YaST, είτε δίνοντας στο Τερματικό την εντολή:

sudo zypper install lokalize

Σε Arch Linux

Στο Τερματικό πληκτρολογήστε την εντολή:

pacman -S kdesdk-lokalize

Ρύθμιση του Lokalize

Ξεκινήστε το Lokalize από το μενού Δραστηριότητες

Από το μενού του Lokalize επιλέξτε Έργο/Project -> Δημιουργία νέου έργου/Create new project. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώστε την τοποθεσία και το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο ρυθμίσεων του έργου (π.χ. lokalize-gnome) και πατήστε Αποθήκευση

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί αμέσως μετά, συμπληρώστε τα πεδία ως εξής:

  • ID: GNOME
  • Language: Greek
  • Mailing List: team@gnome.gr

  • PO directory: επιλέξτε τους καταλόγους PO και POT που βρίσκονται στον κατάλογο l10n στο home directory σας.
  • Glossary: επιλέξτε τον κατάλογο για να αποθηκευτεί το γλωσσάρι του Lokalize.

και πατήστε Εντάξει

lokalize-project.png

Μόλις τελειώσετε με τα παραπάνω, πηγαίνετε πάλι στο μενού του Lokalize και επιλέξτε Ρυθμίσεις -> Ρύθμιση του Lokalize και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, στο τμήμα Identity, συμπληρώστε τα πεδία ως εξής:

  • Name: Το όνομά σας στα αγγλικά
  • Email: Το email σας
  • Default Language: Greek
  • Default Mailing List: team@gnome.gr

  • Localized Name: Το όνομά σας στα ελληνικά

και πατήστε Εντάξει

lokalize-profile.png

Μετάφραση

Είστε πλέον έτοιμοι για μετάφραση. Ακολουθήστε τα βήματα που αριθμούνται στη σελίδα Βήματα μετάφρασης και για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

el/Translation/Tools/Lokalize (last edited 2015-03-19 21:28:57 by TomTryfonidis)