Χρήση της λίστας όρων και τις διαδικτυακής μεταφραστικής μνήμης

Για να υπάρχει μια ομοιογένεια στις μεταφράσεις, χρησιμοποιήστε το γλωσσάρι της ελληνικής κοινότητας του GNOME και την υπηρεσία Pylyglot για διαδικτυακή μεταφραστική μνήμη.


Όχι Κεφαλαία Στην Αρχή Κάθε Λέξης

Το σωστό είναι Όχι κεφαλαία στην αρχή καθε λέξης

Δηλαδή βάζουμε κεφαλαίο μόνο στην πρώτη λέξη.


Πώς μεταφράζουμε τα internationalisation και localisation;

Διεθνοποίηση και τοπικοποίηση αντίστοιχα (μεταφράσεις E.E.).

Η φράση localisation in Greek ως εξελληνισμός.

Πολλά άτομα (μαζί με τον γράφοντα) χρησιμοποιούν/σαν τον όρο ελληνοποίηση. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη η χρήση του εξελληνισμός.


Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται.

Εξαίρεση όταν χρησιμοποιούνται σε ερωτήσεις όπως στο "Πού είναι το σφάλμα;". Ποιο από τα δύο, "ότι" ή "ό,τι";

- Μία ημέρα και μια νύχτα (Μία: εντάξει, μια: τονίζεται στο 'α', και: δεν τονίζεται)

Κατά τη γραμματική Τριανταφυλλίδη, τα μονοσύλλαβα δεν τονίζονται. Όπως πάντα εξαιρέσεις υπάρχουν:

  • Μή φύγεις!

Πρέπει να δείτε στη βιβλιογραφία παρακάτω για του πλήρες κανόνες: Νεοελληνική Γραμματική (Μανόλη Τριανταφυλλίδη), έκδοση IA' 1988, σελίδες: 23-25


Ότι και ό,τι

Επιλέγουμε ό,τι όταν στην πρόταση μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη αυτή με το οτιδήποτε.

Αν η λέξη μπορεί να αντικατασταθεί με το "οτιδήποτε", τότε είναι το "ό,τι".


Βάση ή βάσει;

Η βάση της καρέκλας. Βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών, είστε ο νέος πρόεδρος.


Τελικό 'ν'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Αναπροσαρμογη της μικρης νεοελληνικης γραμματικης του ΜΑΝΩΛΗ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - 2002 ( σελ 38-39 ) Δείτε και http://3lyk-ioann.ioa.sch.gr/pub/balatsos.pdf

47. Σε μερικές λέξεις, όπως βλέπουμε στα παραδείγματα, άλλοτε φυλάγεται το τελικό ν και άλλοτε χάνεται. Οι λέξεις αυτές είναι το άρθρο «τον», «την», το αριθμητικό και αόριστο άρθρο «έναν», η προσωπική αντωνυμία του τρίτου προσώπου «αυτήν», «την» και τα άκλιτα «δεν», «μην»

1. Φυλάγουν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από σύμφωνο στιγμιαία ( κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ ) ή διπλό ( ξ, ψ ) :

τον αέρα μην ακούτε δεν είδα έναν καιρό δεν μπορώ μην περάσεις την πρόφτασα είδα έναν ξένο τον τόπο την ντροπή αυτήν ήθελα

2. Χάνουν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από σύμφωνο εξακολουθητικό ( γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ ) :

το γερο τη βρύση δε γράφω μη δέχεσαι τη χαρά το φόβο τη φοβήθηκα ένα λαό τη μητέρα τη νίκη μη ρωτάς μη σταματάς τη ζωγραφίζει αυτή θέλω

3. Το τελικό ν φυλάγεται πάντοτε στο άρθρο «των», στη προσωπική αντωνυμία του τρίτου προσώπου «αυτόν», «τον», καθώς και στο τροπικό επίρρημα «σαν» : των φίλων μου των συμμαθητών μου αυτόν θέλω τον βλέπω φώναξε τον σαν θάλασσα σαν βαρύ είναι

(Για περισσότερες πληροφορίες, Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη, σελίδες 38-39.)


Ποιο συγκεκριμένα ή πιο συγκεκριμένα;

"Ποιο συγκεκριμένα" όταν ρωτάμε σε ποιο από τα αντικείμενα να εστιάσουμε την προσοχή μας. "Πιο συγκεκριμένα" όταν ζητάμε περισσότερο συγκεκριμένους κανόνες για να κάνουμε κάτι. Ένας τρόπος για να διαπιστώνουμε γρήγορα ποιο από τα δύο θέλουμε, είναι να δούμε αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη με το «περισσότερο». Αν μπορεί να ειπωθεί ως «περισσότερο συγκεκριμένα», τότε είναι «πιο συγκεκριμένα»!


Είναι «εξ' ορισμού» ή «εξ ορισμού»;

Το σωστό είναι «εξ ορισμού».

(Nikos Kanellopoulos <nkan στο otenet τελεία gr> και Παναγιώτης Πάκος).


Πότε επιλέγεται κατάληξη -αι ή -ε στα ρήματα (εννοείται ή εννοείτε);

Όταν το υποκείμενο (δηλαδή αυτός που ενεργεί) είναι στον πληθυντικό η κατάληξη είναι -ε. Στις άλλες περιπτώσεις είναι -αι. Τι εννοείτε, κύριοι δικαστές; Ό,τι εύκολα εννοείται, μπορεί να παραλείπεται.


Λεπτομερής ή λεπτομερείς;

Όταν το επίθετο είναι στον πληθυντικό γράφεται με -εις. Στον ενικό (τριγενές και δικατάληκτο για όσους το ξέρουν) γράφεται με -ης.

Δηλαδή

        ο/η λεπτομερής, το λεπτομερές

και στον πληθυντικό

        οι/οι λεπτομερείς, τα λεπτομερή

(Πηγή: Τα πάντα ρει)


Είναι ';' ή '?';

Το ελληνικό σύμβολο για το ερωτηματικό είναι το ';'.


Τοποθέτηση της άρνησης

- "no more lines are expected"

- "δεν αναμένονται περισσότερες γραμμές" (αντί του "Περισσότερες γραμμές δεν αναμένονται")

Από συζήτηση στη λίστα i18ngr αποφασίστηκε να υπάρχει προτίμηση, όσο είναι δυνατό, να μπαίνει η άρνηση κοντά στην αρχή της μετάφρασης.


Τοποθέτηση των ρημάτων

- "%s time remaining"

- "Απομένει %s ώρα" (αντί του "%s ώρα απομένει")

Τα ρήματα καλό είναι να πηγαίνουν όσο το δυνατόν προς την αρχή της πρότασης.


Χρήση τρίτου προσώπου

- "Could not find file."

- "Δε βρέθηκε το αρχείο." (αντί του "Δε βρήκα το αρχείο")

Χρήση του τρίτου ενικού προσώπου αντί για πρώτο πρόσωπο, γιατί είναι πιο ευγενικό και πιο εύηχο (όπως στα αγγλικά χρήση του could αντί του can). Δείχνει επίσης ακριβώς ότι η ενέργεια στην οποία αναφέρεται έχει προηγηθεί στο παρελθόν.

Χρήση πληθυντικού αντί του ενικού (προσωπικό).


Ελληνικά εισαγωγικά

Είναι "δοκιμή" ή “δοκιμή” ή «δοκιμή»;

Είναι «δοκιμή».

Τα ελληνικά εισαγωγικά είναι «», οπότε αντικαθιστούμε όπου βλέπουμε αγγλικά εισαγωγικά (π.χ. "" ή “”) με τα ελληνικά («»).


T' όνομα ή το όνομα;

Είναι καλύτερη η πλήρης μορφή, «το όνομα» αντί του «τ' όνομα».


Χρησιμοποιήστε ή Χρησιμοποιείστε;

Για προστακτική χρησιμοποιούμε: "Χρησιμοποιήστε" Για ενεστώτα παθητικής φωνής: "Χρησιμοποιείστε" (από κάποιον άλλο)


Πώς μεταφράζω τις συντομογραφίες των μονάδων μέτρησης;

Αφήνουμε αμετάφραστες τις συντομογραφίες των μοναδων μέτρησης.

Π.χ τα cm,C,sec,bit,byte κ.λπ παραμένουν αμετάφραστα σε αντίθεση π.χ με το pixel που μεταφράζεται ως εικονοστοιχείο.


Τι είναι τα μηνύματα με underscore (σύμβολο_)

msgid "_Help"
msgstr "_Βοήθεια"

Ο χαρακτήρας underscore χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που θα χρησιμοποιηθούν με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα για το μενού "_Βοήθεια", κάποιος χρήστης της εφαρμογής αντί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι, μπορεί να πάει στο μενού με το πληκτρολόγιο πατώντας ALT - Β. Αν ήταν "Β_οήθεια" θα πατούσε ALT - O.

Στην ελληνική μετάφραση ενός μηνύματος που περιέχει underscrore δεν το διατηρούμε αναγκαστικά στην ίδια θέση με το αντίστοιχο αγγλικό μήνυμα αλλά στην βέλτιστη τοποθεσία για εμάς. Προσπαθούμε να βάλουμε το underscrore στο ελληνικό γράμμα που βρίσκετε στην ίδιο πλήκτρο με το αντίστοιχο αγγλικό γράμμα. Παράδειγμα: "_Paste" -> "Ε_πικόλληση". Δε βάζουμε ποτέ underscore μπροστά από τονισμένο χαρακτήρα. Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε ελληνικό και αγγλικό χαρακτήρα, βάζουμε το underscore εκεί που νομίζουμε πως είναι καλύτερα. Αν αλλάξουμε το πλήκτρο που χρησιμοποιείται από το αγγλικό μήνυμα, ελέγχουμε πως δεν υπάρχει άλλο στοιχείο μενού στο ίδιο μενού της εφαρμογής που να χρησιμοποιεί το ίδιο πλήκτρο συντόμευσης.


Πώς μεταφράζω το μήνυμα translation_credits

Το μήνυμα

msgid "translation_credits"

είναι ένα ειδικό μήνυμα, και εδώ καταγράφουμε τα άτομα που βοήθησαν στη συγκεκριμένη μετάφραση. Η μορφή που χρησιμοποιούμε εξαρτάται αν μεταφράζουμε πακέτο του γραφικού περιβάλλοντος ή τεκμηρίωση.

'Για γραφικό περιβάλλον (UI) χρησιμοποιούμε τη μορφή

Ελληνική μεταφραστική ομάδα GNOME\n
 Σπύρος Παπαδημητρίου <spapadim+@cs.cmu.edu>\n
 Σίμος Ξενιτέλλης <simos@gnome.org>\n
 Κώστας Παπαδήμας <pkst@gnome.org>\n
\n
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα\n
http://gnome.gr/

Αντικαταστήστε τα ονόματα του παραπάνω παραδείγματος με το δικό σας ή προσθέστε το δικό σας όνομα στα ήδη υπάρχοντα, αν κάνατε ενημέρωση της μετάφρασης. Αν είστε ο πρώτος μεταφραστής, απλά βάλτε το δικό σας όνομα μόνο.

<note tip>Όταν μεταφράζουμε τεκμηρίωση, τότε χρησιμοποιούμε τη μορφή "Onoma Epwnymo <onomamou@myaccount.gr>, 2008, 2009". Ο λόγος είναι ότι το πρόγραμμα δημιουργίας τεκμηρίωσης απαιτεί ειδική μορφή στο κείμενο για να περάσει τα πεδία στα αρχεία τεκμηρίωσης (HTML, PDF, κτλ). </note>

Οπότε, για την ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ βάζουμε

Ελληνική μεταφραστική ομάδα GNOME <team@gnome.gr>, 2008-20XX\n
Σπύρος Παπαδημητρίου <spapadim+@cs.cmu.edu>, 2009\n
Σίμος Ξενιτέλλης <simos@gnome.org>, 2009\n
Κώστας Παπαδήμας <pkst@gnome.org>, 2008, 2009

Στο έτος βάζουμε ποιες χρονιές εργάστηκαν οι μεταφραστές στη μετάφραση. Βάζουμε την //Ελληνική μεταφραστική ομάδα GNOME// με το σύνολο των ετών που έκαναν μετάφραση τα μέλη της.


Μετάφραση άδειας FDL/GPL

Στην τεκμηρίωση βλέπουμε συχνά την άδεια GPL. Έχει μεταφραστεί ήδη, οπότε όταν βλέπετε την άδεια, μπορείτε να βάλετε τα παρακάτω.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type="help" url="ghelp:fdl">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual.

σε

Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσής αυτής από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF), χωρίς αμετάβλητες ενότητες, κείμενα εμπροσθοφύλλου και κείμενα οπισθοφύλλου. Αντίγραφο της άδειας GFDL είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο <ulink type="help" url="ghelp:fdl">σύνδεσμο</ulink>, ή στο αρχείο COPYING-DOCS που διανέμεται μαζί με το παρόν εγχειρίδιο.

This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license.

σε

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος της συλλογής εγχειριδίων του GNOME που διανέμονται υπό τους όρους της GFDL. Αν επιθυμείτε να διανείμετε το παρόν εγχειρίδιο ξεχωριστά από τη συλλογή, οφείλετε να προσθέσετε στο εγχειρίδιο αντίγραφο της άδειας χρήσης, όπως προβλέπεται στην ενότητα 6 της άδειας.

Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters.

σε

Πολλές από τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για την διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους έχουν καταχωρηθεί ως εμπορικά σήματα. Σε όποιο σημείο της τεκμηρίωσης GNOME τυχόν εμφανίζονται αυτές οι ονομασίες, και εφόσον τα μέλη του Έργου τεκμηρίωσης GNOME έχουν λάβει γνώση αυτών των εμπορικών σημάτων, οι ονομασίες ή τα αρχικά αυτών θα γράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.

DOCUMENT IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND

σε

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, Ή Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΕΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ή ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

σε

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΡΗ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>

σε

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ GNU (GFDL) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ: <placeholder-1/>

This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url="ghelp:gpl" type="help">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program.

σε

Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται υπό τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSS) — είτε της έκδοσης 2 της ‘Αδειας, είτε (κατ' επιλογήν σας) οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης. Αντίγραφο της άδειας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο <ulink url="ghelp:gpl" type="help">σύνδεσμο</ulink>, ή στο αρχείο COPYING-DOCS που διανέμεται μαζί με τον πηγαίο κώδικα αυτού του προγράμματος.

This program and tile artwork is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

σε

Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό· επιτρέπεται η αναδιανομή ή/και τροποποίησή του υπό τους όρους της <citetitle>Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)</citetitle>, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) — είτε της έκδοσης 2 της Άδειας, είτε (κατ' επιλογήν σας) οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details.

σε

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο, παρόλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ — χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη <citetitle>Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)</citetitle>.

A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type="http" url="http://www.fsf.org">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>

σε

Αντίγραφο της <citetitle>Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)</citetitle> περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον <citetitle>Οδηγό χρήστη GNOME</citetitle>. Επίσης, αντίγραφο της <citetitle>Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)</citetitle> μπορείτε να παραλάβετε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF), είτε επισκεπτόμενοι τον <ulink type="http" url="http://www.fsf.org">ιστοχώρο</ulink> του, είτε γράφοντας στη διεύθυνση <address> Free Software Foundation, Inc. <street>51 Franklin Street, Fifth Floor</street> <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02110-1301</postcode><country>USA</country></address>.

el/Translation/Tips (last edited 2017-05-11 19:25:05 by TomTryfonidis)