Dự án Thông dịch Gnome mời bạn tham gia.

Dịch ứng dụng và tài liệu GNOME là việc quan trọng và quan tâm cho người dùng mãy tính. Chúng tôi mời bạn tham gia Dự án Thông dịch Gnome để giúp đỡ dịch những ứng dụng và tài liệu GNOME sang ngôn ngữ mình.

Thậm chí nếu bạn chỉ có một giờ đó đây để đóng góp, có thể giúp đỡ nhóm ngôn ngữ mình. Mỗi chuỗi đã dịch thì có ích. :)

Để tham gia Dự án Thông dịch Gnome (GTP):

1. Đăng ký với Hộp thư chung gnome-i18n

 • gnome-i18n@gnome.org là hộp thư chung của các thành viên GTP. Xem trang wiki của Hộp thư chung gnome-i18n để tìm thông tin (về đăng ký/hủy đăng ký v.v.). Chúng tôi khuyên nhà duy trì gói gởi một lá thư cho hộp thư này, ít nhất hai ngày trước khi phát hành gói GNOME nào. Việc này là rất quan trọng, để đảm bảo những người dịch có đủ thời gian để cập nhật những bản dịch. Mỗi thứ có tác động thông dịch nên được gởi cho hộp thư này.

2. Tham gia hoặc Tạo Nhóm

 • Trước tiên, bạn hãy kiểm tra xem Danh sách nhóm địa phương hoá có nhóm đại diện ngôn ngữ mình chưa. (Có nhóm Việt hoá Gnome được gọi là GnomeVi.) Nếu có, bạn có thể liên lạc với trưởng nhóm được liệt kê, để tìm biết cách làm.

  Nếu không, bạn có thể tạo một nhóm cho ngôn ngữ mình.

  Tham gia nhóm đã có hoặc tạo nhóm mới cũng tốt cho GTP. Chúng tôi chúc mừng bạn tham gia. :) Cần thiết bản dịch trong ngôn ngữ của bạn.

3. Đọc tài liệu.

 • Nếu bạn gặp khó khăn đọc nhiều tiếng Anh, hoặc đọc tiếng Anh phức tạp, bạn có thể xin trưởng nhóm giải thích. Chúng tôi sẽ cố dịch những tài liệu quan trọng này.
  • Chúng tôi khuyên bạn hỏi câu và thông báo sự khó. Trưởng nhóm ngôn ngữ sẽ giúp đỡ, và các người dịch trong Hộp thư chung gnome-i18n rất thích giải thích vấn đề và giúp đỡ người mới dịch. Bạn hỏi câu nhé. :) Nhóm ngôn ngữ của bạn có thể đã tạo tài liệu hướng dẫn dành cho ngôn ngữ mình. Những thành viên khác trong nhóm bạn sẽ cũng giúp đỡ bạn, và cung cấp liên kết và mẹo dịch. Bạn có thể hỏi câu trong ngôn ngữ mình, trong hộp thư chung riêng của nhóm mình.

4. Nói chuyện trên #i18n

 • Dự án Thông dịch Gnome có một kênh IRC được gọi là #i18n trên máy phục vụ irc.gnome.org. Chúng tôi mời bạn vào kênh này, để gặp người dịch khác và hỏi câu hoặc thảo luận vấn đề dịch. Thường có điều hợp viên hoặc người dịch chuyên môn hoạt động trên kênh này, để giúp đỡ bạn. ;)

5. Tham gia Hộp thư chung gnome-doc.

 • Dự án Tài liệu Gnome (Gnome Documentation Project: GDP) có hộp thư chung của chính nó. Hộp thư này là nơi hữu ích để hỏi câu về cách dịch tài liệu, thông tin trợ giúp v.v. Khả năng chuyển đổi sang hệ thống xử lý tài liệu gnome-doc-utils đã công bố rất nhiều tài liệu trợ giúp và cách làm để dịch trong dạng thức PO thường dùng. Vậy chúng ta dễ có thể mở rộng tiến trình dịch tập tin ứng dụng, để dịch tài liệu.

  Xem trang GDP để tìm thông tin thêm, gồm hướng dẫn về tham gia hộp thư chung gnome-doc. Nó là hộp thư cần theo dõi, và các thành viên hỗ trợ việc dịch bằng cách thân thiện cho người dịch, cung cấp nhiều sự giúp đỡ thực tế. Chúng tôi mời bạn thăm kênh IRC của Dự án Tài liệu Gnome, #docs trên máy phục vụ irc.gnome.org, để hỏi câu hoặc đóng góp kinh nghiệm.

6. Chúc bạn dịch vui nhé. :)

 • Dự án tình nguyện nhờ hoàn toàn những người đóng góp. Bạn có thể chọn kinh nghiệm mình trong Dự án Thông dịch Gnome. Khi thành công, bạn đóng góp kết quả, tạo trang Wiki và/hoặc tài liệu hướng dẫn người khác. Mỗi ý kiến về tiến trình dịch hữu ích hơn, đệ nghị nhé. Khi bạn gặp khó khăn, tìm thứ khó hiểu, có sự hiểu lầm, hay đã thất bại ... bạn có thể thay đổi. Hỏi câu, thảo luận vấn đề, đệ nghị giải pháp. Đây là tinh thần đã xây dụng toàn bộ thế giới của phần mềm nguồn mở.

Bản dịch của trang này

Anh Joining the GTP

TranslationProject/JoiningTranslationVi (last edited 2008-02-03 14:44:07 by localhost)