Postup práce prekladateľa

Práca tímu sa delí na tri fázy viď Pravidlá pre tím

Zamrazenie reťazcov (string freeze) je obdobie kedy majú vývojári zakázané doplňať a meniť reťazce určené na preklad

Pred zmrazením reťazcov

  • Môže si rezervovať ktorýkoľvek modul vo vetve master, v ktorom nie je poznámka, že sa s modulom bude niečo diať alebo, že ho má rezervovaný iný prekladateľ.
  • Po rezervovaní sa prekladateľ riadi pokynom od koordinátora o počte odporúčaných reťazcov, ktoré má preložiť a dobe do kedy má preklad zaslať.
  • Ak chce modul prekladať aj po začlenení, je na ňom, aby sledoval správy o začlenení svojho modulu a modul si včas rezervoval na ďalší preklad. Ak ho niekto predbehne, po dohode s koordinátorom sa môže stať kontrolórom a preklad iného prekladateľa považovať za odporúčanie prekladu.
  • Môže si rezervovať ktorýkoľvek preklad, v ktorom sa práve nevykonáva nejaká akcia a opraviť v ňom chybu (preklep, pravopisnú chybu, zlý preklad podľa slovníka), po rezervovaní musí preklad poslať ihneď.
  • Ak je modul rezervovaný, môže upozorniť na chybu prostredníctvom poznámky a osoba, ktorá s modulom práve pracuje opravu vykoná.

Medzi zmrazením reťazcov a vydaním

  • po vzniku vetvy pre nové vydanie svojho modulu do modulu pridá komentár, že modul prekladá on, aby sme nemali dvoch prekladateľov toho istého modulu v rôznych vetvách
  • postupuje rovnako ako pred zamrznutím reťazcov len sa pracuje vo vetve nového vydania (ak už existuje)
  • prekladateľ sleduje, aké zmeny vykonal začleňovateľ pred začlenením (tým, že si pozrie rozdiely v histórii archivovaných akcii)

Medzi vydaním a opravným vydaním

  • prekladateľ opravuje už len chyby vo svojom preklade, neprekladá nové reťazce
  • upozorňuje na chyby v ostatných prekladoch

Návody

Pomôcky pre preklad a kontrolu

Odkazy:

SlovakTranslation/PostupPrekladatela (last edited 2013-02-23 15:46:07 by etkinator)