Postup práce koordinátora

Úlohou koordinátora je organizovať prácu prekladateľského tímu

  • Za predpokladu, že koordinátor má právo na zápis do systému Git platí pre neho aj Postup práce začleňovateľa

  • Oznamuje dôležité termíny ako je termín string freeze, termín vydania a termín opravného vydania
  • Oznamuje, že do modulu pribudli nové reťazce
  • Oznamuje prekladateľom, dokedy majú svoj preklad preložiť a koľko reťazcov im odporúča naraz preložiť
  • Oznamuje kontrolórom, dokedy majú vykonať korektúru
  • Dáva členom tímu ďalšie pokyny (napr. že vznikla vetva vydania a majú svoj preklad presunúť a sústrediť sa na preklad danej vetvy)
  • Pravidelne prechádza moduly a kontorluje dodržiavanie svojich pokynov.
  • Pravidelne prechádza moduly a uvoľňuje moduly, pri ktorých nebol dodržaný stanovený termín.

Odkazy:

SlovakTranslation/PostupKoordinatora (last edited 2012-10-15 16:47:52 by etkinator)