Postup práce kontrolóra

Práca tímu sa delí na tri fázy viď Pravidlá pre tím

spellchecker - nástroj na opravu preklepov, ktorý je súčasťou rôznych programov ako napr. poedit, gedit a podobne.

fuzzy - týmto slvom je označený nepresný preklad v .po súboroch. V programoch na prekladanie sa môže nástroj na doplenenie tohto slova volať rôzne napr "Nepresný preklad"

Hlavnou úlohou kontrolóra je dbať na kvalitu prekladu.

 • kontrolór môže aj prekladať, v tom prípade pre neho platí Postup práce prekladateľa

 • kontroluje preklepy pomocou spellcheckera
 • kontroluje pravopisné chyby
 • kontroluje konzistenciu prekladu podľa slovníka (odkaz doplním čoskoro)
 • kontroluje hlavičku po súboru
 • ak je modul zjavne preložený zle, vráti ho na prepracovanie
 • nepresné alebo zle preložené reťazce označí ako fuzzy a doplní do poznámky dôvod prečo tak urobil, poprípade ako poznámku navrhne nový preklad, svoju poznámku označí svojimi iniciálmi (napríklad Jožko Mrkvička do poznámky napíše "JM: tento príklad je zlý lebo ... navrhujem ...")
 • kontrolór sa riadi pokynom koordinátora dokedy má korektúru odoslať

Poznámky:

 • kontrolór by sa tiež mal riadiť zdravým rozumom - snažiť sa zistiť či je prekladateľ v blízkej budúcnosti schopný zapracovať pripomienky alebo či je začleňovateľ v blízkej budúcnosti schopný preklad začleniť - cieľom aby bol preklad začlenený čo najskôr, doplenenie prekladu sa môže uskutočniť až po začlenení dobrej časti prekladu.
 • Preložený PO súbor by mal bez chýb a upozornení prejsť kontrolou nástrojom check-po. Prípadné nezrovnalosti musí Prekladateľ odstrániť, alebo vysvetliť v komentároch na stránke s odoslaným PO súborom.

 • Kontrolór by nemal kontrolovať svoj vlastný preklad (platí, ak sú v tíme aspoň dvaja Kontrolóri).

Návody

Pomôcky pre preklad a kontrolu

Odkazy:

SlovakTranslation/PostupKontrolora (last edited 2013-02-23 15:56:32 by etkinator)