Odpovede z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

V prípade, že neviete či je preklad reťazca spisovný alebo správne formulovaný, môžete sa opýtať v jazykovednom ústave na adrese poradna @ juls.savba.sk. Nepýtajte sa na to, ako preložiť niečo z angličtiny, pýtajte sa či je niektoré slovo spisovné alebo nejaká vetná konštrukcia správna.

Po odpovedaní mail s otázkou aj s odpoveďou pošlite do mailovej konferencie nášho tímu. Tu je tabuľka s otázkami a odpoveďami.

Oblasť

Dátum (email)

Odpoveď (príloha)

Skloňovanie slova komunikátor

22.11.2012

komunikator.RTF

Odfotiť vs Odfotografovať

22.11.2012

odfotit.rtf

Vykanie v programoch

21.11.2012

menny-pris-altern.rtf

Bluetooth

14.11.2012

bluetooth.RTF

Používanie predpony auto

26.10.2012

auto.RTF

(Font) hinting a touchpad

29.9.2011

hinting.doc

Pozícia skratiek (ICC color profile)

21.9.2011

ICC.RTF

Full-screen (mode)

21.4.2011

celoobrazov.doc

Uistite sa, či/že ...

5.1.2011

ci-ze.doc

Streamer, codec, muxer

17.12.2010

Mraz.doc

Console → Konzola

17.12.2010

konzola.RTF

Zlyhať (fail)

21.10.2010

zlyhať.doc

O viacnásobnom podmete a používaní skratiek

26.9.2010

URI.RTF

Preklad výrazu 'XXX manual'

27.8.2010

prirucka.RTF

Smajlík, emotikon

16.3.2010

smajlik.doc

Stream a odvodeniny

17.2.2010

Hostiteľ

12.2.2010


CategoryGnomeI18n

SlovakTranslation/Others/JULS (last edited 2013-02-06 18:11:34 by etkinator)