Návod na komunikáciu s vývojármi

Do každého hlásenia o chybe nezabudnite pridať "l10n" do poľa "keywords".

Žiadanie komentára ku prekladu

Keď žiadate vývojárov o komentár k prekladu, uveďte najkôr, ku ktorej položke komentár žiadate.

./plug-ins/common/align-layers.c:424 ../plug-ins/common/align-layers.c:455
./plug-ins/common/cml-explorer.c:166 ../plug-ins/common/file-ps.c:3244
./plug-ins/common/file-ps.c:3256 ../plug-ins/common/file-psp.c:647
./plug-ins/file-fits/fits.c:1044
./plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1001
./plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1042
./plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1083
./plug-ins/lighting/lighting-ui.c:418
./plug-ins/print/print-page-layout.c:461 
msgid "none"

a nezabudnite tiež pridať odkazy na návody o tom, ako sa komentár k reťazcovm pridáva do zdrojového kódu

https://live.gnome.org/TranslationProject/DevGuidelines/Use%20comments

https://live.gnome.org/TranslationProject/DevGuidelines/Translation%20contexts

Žiadanie doplnenia množného čísla

rovnako pridajte odkaz na návod

https://live.gnome.org/TranslationProject/DevGuidelines/Plurals

SlovakTranslation/NavodBZ (last edited 2012-11-04 19:19:20 by etkinator)