< Terug naar Gnome Nederlands

Woordenlijst

Engels

Vertaling

Battery

Accu

Changes

Wijzigingen

Notifications

Notificaties

Panel

Paneel

Power off

Uitschakelen

Top bar

Bovenbalk

Andere woordenlijsten

Debian

KDE (Kopie bij Debian)

Mozilla

XFCE

Ubuntu

GnomeNederlands/Woordenlijst (last edited 2022-11-28 16:32:36 by Hannie)