PRILABORATA | UNDER CONSTRUCTION

This page is written in Esperanto.


Teĥnika terminaro

A

AC power

doma elektro

ad-hoc

porokaza

accessories

utilaĵoj

access

atingo

AM/PM

ATM/PTM

ambient

ĉirkaŭa

application

aplikaĵo

architecture

arĥitekturo

archive

arĥivo

aspect ratio

proporcio

B

backports

retroportoj

backspace

reen-klavo

bar

breto

battery

baterio

blu-ray

blu-radia

bluetooth

bludento

brightness

heleco

C

calibrate

laŭnormigi

character

signo

clear

vakigi

compose key

kompona klavo

compress

densigi

countdown

ĝisnombrado

credentials

salutiloj

credits

dankoj

custom

propra

D

default

implicita (agordo, valoro)
norma (apero, instalaĵo)

denominator

nomanto

desktop

labortablo

disable

malŝalti

display

ekrano (aparato)
montri (ago)

distribution

distribuaĵo (de GNU)

dongle

ricevilo

driver

pelilo

E

enable

ŝalti

encoding

kodoprezento

engine

motoro

escape

eskapa klavo

export

elporti

extension

kromprogramo

F

featured

rekomendita

feel

konduto

file browser

dosiera foliumilo

format

formo (de dosiero)
formato (de papero)

H

hard disk

fiksita disko

hibernate

pasivumi

hierarchy

hierarĥio

hinting

polurado (de tipoj)

I

icon

bildsimbolo

ID

identigilo

identity

identeco

import

enporti

include

inkluzivi

interface

fasado (grafika)

interpret

interpreti

J

Javascript

Ĝavoskripto

K

keybinding

klavkombino

keyboard layout

klavararanĝo

keyring

ŝlosilaro

L

laptop

klapkomputilo

ligature

ligaĵo

load

enlegi (ion ien)
ŝargi (ion per io)

log in

saluti

log out

adiaŭi

M

magnifier

pligrandigilo (funkcio)
lupeo (grafikaĵo)

media (audio, video)

aŭdovidaĵoj

media player

aŭdovidludilo

N

network

reto

night light

noktlumo

numerator

numeranto

O

operating system

operaciumo

option

elekteblo

P

permanent

ĉiama

policy

politiko

power (electric)

elektro

power button

ŝaltbutono

preferences

agordoj

primary

ĉefa

printer

presilo

program

programo

R

refresh rate

ofteco de aktualigo

rename

alinomi

reset

reagordi

resolution

distingo (de ekrano)

resource

rimedo

restart

restartigi

RGB

RVB

S

sandbox

izolejo (pri sekuro)

screencast

ekranregistrado (ago)
ekranregistraĵo (aĵo)

secondary

duaranga

select

elekti

sensitivity

sentemo

settings

agordoj

share

kunhavigi

show

montri

slash (backward)

streko (dekliva)

slash (forward)

streko (oblikva)

sleep

dormeti

slider

ŝovbutono

small caps

majuskletoj

stand-by

pretstari

start

startigi (aparaton)

string

ĉeno

suspend

halteti

T

tablet computer

tabulkomputilo

technology

teĥnikaro (aĵo)
teĥnikoscienco (scienco)

temporary

provizora

thumbnail

bildeto

timeout

tempolimo

toggle

baskulo (butono)
baskuligi (ago)

toolbar

ilobreto

top bar (GNOME)

supra breto

transfer

transmeti

U

user

uzanto

V

virtualization

virtualigado

visual effects

aspektaj efektoj

volume

laŭteco (pri sono)
datumportilo (pri diskoj)

W

wallpaper

fono

web browser

reta foliumilo

Z

zoom (in)

zomi

zoom out

malzomi

Esperanto/Terminaro (last edited 2018-11-03 17:53:13 by Tirifto)