This page is written in the international language Esperanto.

Teĥnika terminaro

A

AC power

doma elektro

activities

agoj (GNOME Shell)

ad-hoc

porokaza

accessories

utilaĵoj

access

atingo

AM/PM

ATM/PTM

ambient

ĉirkaŭa

application

aplikaĵo

architecture

arĥitekturo

archive

arĥivo

aspect ratio

proporcio

B

backports

retroportoj

backspace

reen-klavo

bar

breto

battery

baterio

blu-ray

blu-radia

bluetooth

bludento

brightness

heleco

C

calibrate

laŭnormigi

camera

fotilo
filmilo

character

signo

clear

vakigi

compose key

kompona klavo

compress

densigi

countdown

ĝisnombrado

credentials

salutiloj

credits

dankoj

cursor

musmontrilo
tajpmontrilo

custom

propra

D

default

implicita (agordo, valoro)
norma (apero, instalaĵo)

denominator

nomanto

design

fasono

desktop

labortablo

disable

malŝalti

discard

forĵeti

disk image

diskokopio

display

ekrano (aparato)
montri (ago)

distribution

distribuaĵo (de GNU)

dongle

ricevilo

driver

pelilo

E

enable

ŝalti

encoding

kodoprezento

engine

motoro

escape

eskapa klavo

export

elporti

extension

kromprogramo

extract (from archive)

elpaki

F

favorite

ŝatata

featured

rekomendita

feel

konduto

file browser

dosiera foliumilo

find (and replace)

serĉi (kaj anstataŭigi)

format

formo (de dosiero)
formato (de papero)

H

hard disk

fiksita disko

header bar

ĉapobreto

hibernate

pasivumi

hierarchy

hierarĥio

hinting

polurado (de tipoj)

I

icon

bildsimbolo

ID

identigilo

identity

identeco

import

enporti

include

inkluzivi

indent

deŝovi

interface

fasado (grafika)

interpret

interpreti

J

Javascript

Ĝavoskripto

K

keybinding

klavkombino

keyboard layout

klavararanĝo

keyring

ŝlosilaro

L

laptop

klapkomputilo

ligature

ligaĵo

load

enlegi (ion ien)
ŝargi (ion per io)

log in

saluti

log out

adiaŭi

loop

ripetadi

M

magnifier

pligrandigilo (funkcio)
lupeo (grafikaĵo)

mechanism

meĥanismo

media (audio, video)

aŭdovidaĵoj

media player

aŭdovidludilo

N

network

reto

night light

noktlumo

numerator

numeranto

O

OK

bone

operating system

operaciumo

option

elekteblo

organization

organizaĵo (de homoj)
organiz(ad)o (kiel ago)

P

permanent

ĉiama

pixel

bildero

policy

politiko

power (electric)

elektro

power button

ŝaltbutono

preferences

agordoj

primary

ĉefa

printer

presilo

procent

elcento

program

programo

Q

quit

ĉesi
ĉesigi

R

refresh rate

ofteco de aktualigo

rename

alinomi

reset

reagordi

resolution

distingo (de ekrano)

resource

rimedo

restart

restartigi

RGB

RVB

S

sandbox

izolejo (pri sekuro)

screencast

ekranregistrado (ago)
ekranregistraĵo (aĵo)

secondary

duaranga

select

elekti

selection mode

elekta reĝimo

sensitivity

sentemo

settings

agordoj

share

kunhavigi

show

montri

skip

preterpasi

slash (backward)

streko (dekliva)

slash (forward)

streko (oblikva)

sleep

dormeti

slider

ŝovbutono

small caps

majuskletoj

snapshot

momentkopio

stand-by

pretstari

start

startigi (aparaton)

string

ĉeno

suspend

halteti

T

tablet computer

tabulkomputilo

technology

teĥnikaro (aĵo)
teĥnikoscienco (scienco)

temporary

provizora

thumbnail

bildeto

timeout

tempolimo

toggle

baskulo (butono)
baskuligi (ago)

toolbar

ilobreto

top bar (GNOME)

supra breto

transfer

transmeti

U

user

uzanto

V

verbose

babilema

virtualization

virtualigado

visual effects

aspektaj efektoj

volume

laŭteco (pri sono)
datumportilo (pri diskoj)

W

wallpaper

fono

web browser

reta foliumilo

Z

zoom (in)

zomi

zoom out

malzomi

Esperanto/Terminaro (last edited 2019-07-17 10:40:32 by Tirifto)