Při překladech prosím dbejte na konzistenci napříč všemi ostatními překlady. Nevypadá moc dobře, když každá aplikace používá pro stejný anglický výraz jiný český překlad. K tomu vám pomůže tento překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady a jazykový styl.

Pokud nevíte, jak přeložit termín, který zde není vypsán, konzultujte jej v konferenci l10n.cz.

Ustálené překlady

Při překladech se prosím řiďte překladatelským slovníkem l10n.cz.

Níže jsou vypsané někeré překlady specifické pro GNOME, lišící se od výše uvedeného slovníku. Podtrženým písmenem je označen obvyklý akcelerátor.

 • OK

  Budiž

  tab

  karta

  Quit

  Ukončit

  console

  konzola

Pravopis a styl překladů

 • Častou chybou i u překladatelů bývá chybné používání přivlastňovacích zájmen (např. "zadejte vaše heslo" namísto správného "zadejte své heslo").

 • Problém se vyskytuje i s umístěním nesklonných přívlastků, např. chybné "GNOME pracovní plocha" vs. korektní "pracovní plocha GNOME".

 • Uživatele je nutné oslovovat v 2. osobě plurálu, ne 3. singuláru, takže nikoliv Vy, Vaše apod., ale vy, vaše.

 • Stylisticky chybný je překlad anglického "for details, click the button" jako "pro podrobnosti klikněte na tlačítko", korektní formulace je kupř. "chcete-li zobrazit podrobnosti, klikněte na tlačítko".

Odkazy

Informace o dalších ustálených překladech v GNOME a ve spřízněných projektech je možné získat kupř. na následujících stránkách:

Czech/PrekladatelskySlovnik (last edited 2009-05-25 12:19:22 by KamilPáral)