Slovník vizuálních prvků

Tato stránka referuje o zaběhlém způsobu překladu názvů jednotlivých komponent grafického prostředí GNOME. Stránka je silně inspirována Slovníkem vizuálních prvků KDE.

/!\ Upozornění

Tato tabulka nebyla dosud nikým schválena a odráží nejlepší autorovo přesvědčení o správnosti. Nepoužívejte jako referenci k překladu!


Anglický název

český překlad

obrázek

Button

tlačítko

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/button.png

Check Boxes

zaškrtávací pole

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/check_boxes.png

Color Selector

paleta barev

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/color_selector.png

Color Wheel

barevný kruh

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/color_wheel.png

Combo Box

rozbalovací seznam

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/combo_box.png

Combo Box Entry

kombinovaný seznam

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/combo_box_entry.png

Dialog Window

dialogové okno

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/dialog_window.png

Expander

rozbalující prvek; rozbalení (funkce)

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/expander.png

Handlebox Mark

značka úchytu

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/handlebox_mark.png

Icons

ikony

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/icons.png

Icon List

seznam ikon

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/icon_list.png

List Box

seznam

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/list_box.png

(Main) Menu

(hlavní) nabídka

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/menu.png

Menubar

lišta nabídek

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/menubar.png

Progress bar

ukazatel průběhu

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/progress_bar.png

Radio Buttons

(skupinový) přepínač

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/radio_buttons.png

Scroll Bar

posuvná lišta; posuvník

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/scrollbar.png

Separator

oddělovač

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/separator.png

Slider

táhlo

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/slider.png

Spinbox

číselník

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/prirustkove_pole.png

Statusbar

stavová lišta

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/statusbar.png

Tab

karta

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/tab.png

Tabbed Window

okno s kartami

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/tabbed_window.png

Text entry

textové pole

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/text_entry.png

Toolbar

nástrojová lišta

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/toolbar.png

Tree View

stromové zobrazení

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/tree_view.png

Window Titlebar

záhlaví okna

http://kdyne.net/temp_drom/gnome-locales/visualni_prvky/window_titlebar.png

Czech/JakPrekladat/SlovnikVizualnichPrvku (last edited 2009-07-10 17:18:36 by LucasLommer)