This page contains information about the Czech localization of GNOME and provides information for users wanting to contribute Czech translations. It is written in the Czech language.

GNOME v češtině

Českou lokalizací GNOME se zabývá nepočetná skupina dobrovolníků. Vaše pomoc je proto vítána. Pomoci můžete hlášením chyb a nedostatků ve stávajících překladech. Můžete se také přímo zapojit do překladů jednotlivých součástí GNOME. Na této stránce naleznete potřebné informace.

Seznámení s překlady pro nováčky

Pokud jste tu nově a chcete pomoci s překlady, stránka Co překládat vám vysvětlí, kde najít seznam aplikací k přeložení a jak tento systém funguje. Stránka Jak překládat vás poté naučí principy samotného překladu lokalizačních souborů. Při překladech prosím vždy konzultujte překladatelský slovník.

Důležité odkazy a kontakty

Hlášení chyb v české lokalizaci

České překlady GNOME nejsou (zatím) dokonalé. Pokud narazíte na chybu v lokalizaci, překlep, špatný nebo nejednotný překlad, nahlaste ji. Jen tak může být opravena. Nejlepší možný způsob hlášení chyb nabízí Bugzilla projektu GNOME. Pokud nemáte v Bugzille vlastní účet a nechcete si jej vytvořit, nebo pokud je překážkou anglické rozhraní systému, můžete kontaktovat českou poštovní konferenci překladatelů, či přímo koordinátora českého lokalizačního týmu.

Další odkazy a dokumenty


CategoryGnomeI18n

Czech (last edited 2010-05-20 16:39:28 by AdamDingle)